sh umal oo jawaab siyee sh soomow sh umal oo jawaab kabihiye ariintii eey kuhaysteen ahluu suna wal jamaa.